A biztosítási jellemzők

Egyoldalú

A Független Pénzügyi Pénzügyi Pénzügyi Web jelentése szerint bár minden szerződésnek bizonyos alapvető elemei vannak, a biztosítási szerződések általában olyan jellemzőkkel rendelkeznek, amelyeket általában más szerződéses megállapodásokban nem találnak. A biztosítási szerződések egyik legfontosabb jellemzője, hogy azok egyoldalú, személyes szerződések, amelyek leginkább jóhiszeműséget követelnek meg, és rendelkeznek társított parol bizonyítékok szabályával és aleatoryjával.

Személyes Szerződés

Az egyoldalú szerződésben a biztosított fizet a biztosítási díjat. A biztosító ígéretet tesz arra, hogy megtéríti ezt a biztosítottat minden olyan fedezett veszteségért, amely a jövőben bekövetkezhet. Miután a biztosított a biztosítási kötvényre fizetett, semmi más nem szükséges. A biztosítótársaság az egyetlen olyan fél, amely egyoldalú megállapodás keretében felelősségre vonható a szerződésszegésért.

Legjobb jó hit

A biztosítási szerződések általában személyi egyezmények a biztosítási társaság és az általa biztosított személy között. A biztosítási szerződések nem ruházhatók át más személyekre a biztosított beleegyezése nélkül (bár bizonyos tengeri és életbiztosítási politikák e kivételek).

Parol (vagy Orális) bizonyíték szabály

Bár minden szerződést ideális esetben jóhiszeműen kell végrehajtani, az emberek még magasabb színvonalú biztosítási szerződéseket kötnek. Mindegyik fél megköveteli és jogilag jogosult a biztosítási szerződésben az egyes felek nyilatkozataira és képviseletére számítani. Ez azt jelenti, hogy a biztosítási szerzõdésben részt vevõ valamennyi félnek ésszerû elvárásnak kell lennie, hogy más felek nem próbálják meghamisítani, megtéveszteni vagy elrejteni az információkat. A legkedvezőbb jóhiszemű biztosítási szerződésekben minden félnek fel kell tárnia minden rendelkezésére álló anyagi információt. Az anyaginformációk magukban foglalják azokat az információkat, amelyek könnyen befolyásolhatják a párt választását arról, hogy biztosítási szerződést kötnek-e. Ha ez az adat nem kerül nyilvánosságra, akkor a többi félnek jogában áll érvényesíteni a megállapodást.

Esetleges

Ez az elv korlátozza a biztosítási szerződés végrehajtását megelőző szóbeli nyilatkozatok hatását. E szabály feltételezése az, hogy a szerzıdés megkötését megelızıen megkötött bármely szóbeli megállapodás automatikusan bekerült a szerzıdés írásába. A szerződés megkötése után a szóbeli nyilatkozatok előtte megtörténtek, a bírósági eljárás során semmiféle módon nem ellenezhetik vagy módosíthatják a szerződést.

Ha az egyik fél valamilyen megegyezés alapján felajánlhatja a magasabb összeget, akkor ezt a szerződést sértőnek nevezik. A biztosítási szerződések ilyen jellegűek, mert a biztosított (vagy kedvezményezettjei) potenciálisan sokkal többet kaphatnak a követelésből származó bevételben, mint a biztosítási társaságnak a biztosítási díjakban. Másrészt viszont a biztosítótársaságnál jelentősen több pénzt is kaphat, mint a biztosított, ha a biztosítási igényt soha nem kapják meg.